Hỏi chuyên gia một câu hỏi

Olga

Tình nhân hiện đại
Người mẹ trẻ, nhà thiết kế. Anh ấy yêu sự sạch sẽ và trật tự trong mọi thứ, chuyên gia loại bỏ vết bẩn Ông thích trồng hoa.
Điền vào các trường mẫu:

Dọn dẹp

Giặt

Vết bẩn