Hỏi một chuyên gia một câu hỏi

Irina

Nữ tiếp viên giàu kinh nghiệm
Mẹ có 4 con. Thực hành một cách tiếp cận chức năng để đặt hàng và biết chính xác làm thế nào để lưu trữ sản phẩm. Chuyên côn trùng và phân bón.
Điền vào các trường mẫu:

Dọn dẹp

Giặt

Vết bẩn